BUZZTALLZ

BuzzTallz làm ầm ĩ khi pha chế cocktail. Họ sẵn sàng để uống trong khi bạn thư giãn và làm mới.