BIGGIES

Các loại cocktail pha sẵn để làm với 100% nước trái cây và rượu mạnh cao cấp hoặc nhập khẩu trong một quả bóng 1,75L mới (15% không thay đổi theo tiểu bang).