ผลิตภัณฑ์ของเรา

พร้อมดื่ม
ค็อกเทลผสม

BuzzBallz

BuzzBallz - Pineapple Passion BuzzBallz - Stiff Lemonade BuzzBallz - Tea-Licious

BIGGIES

CHILLERS

Chillers - Lemon Tea Chiller Chillers - Pineapple Chiller Chillers - Lemon Chiller

BUZZTALLZ